Projectmanagement

Een combinatie van planologie en planontwikkeling waarbij wij in opdracht en samenwerking met derden (grondeigenaar, investeerder, belegger, ontwikkelaar, aannemer) projecten en producten ontwikkelen. Het gaat hier vaak om complexere projecten en gebiedsontwikkelingen.

Wij treden hierbij niet op als risicodrager van het project. Echter ons honorarium is bij voorkeur opgebouwd uit een basisvergoeding met een resultaat afhankelijke fee gerelateerd aan meetbare en toetsbare resultaten.