Professionals

Vanuit onze eigen projecten en relaties wordt Poland & Wagenaars vaak gevraagd om te voorzien in bouw & vastgoed gerelateerde diensten. Vastgoed wordt gekenmerkt door lange en complexe processen, grote investeringen en risico's. Teneinde deze factoren inzichtelijk en beheersbaar te maken bieden wij een bijzonder service; "professionals"

Poland & Wagenaars werkt hierbij uitsluitend samen met een selecte groep professionals die antwoord geven op en invulling geven aan deze toenemende vraag.

Onderstaande diensten kunnen wij voor eigen projecten en relaties faciliteren waarbij wij, zoals men van† Poland & Wagenaars gewend is, aanspreekpunt blijven.

Welke professionals:
  • Bouwmanagement (bouwkundige ontwerpen en tekeningen tot en met bouwaanvraag, opname rapportages, begeleiding van of het compleet verzorgen van de realisatie, haalbaarheidstudies nieuwbouw en (her)structurering.
  • Bouwkostenadvies, advisering met betrekking tot bouwkosten en -methodes in de ruimste zin en in alle fases van de ontwikkeling van het vastgoedproces. Kennis van zaken zorgen voor een goede verantwoorde investering. ďHet juiste gebouw voor de juiste prijsĒ.
  • Bestuurlijke- en politieke overheidsondersteuning op het gebied van gemeente en provinciaal overheden. Professional met bestuurlijke ervaring als wethouder en bestuurder van intergemeentelijke samenwerking. Als zelfstandig ondernemer deze ervaring in veel projecten ingebracht. Werkzaamheden liggen op het snijvlak tussen openbaar bestuur en bedrijfsleven. Veelal gaat het hierbij om procesmanagement in complexe processen. Begeleiding van samenwerking tussen bedrijven, recreatieve projecten en projectontwikkeling in de woningbouw zijn enkele onderwerpen. Ook actief in meer bestuurlijke aangelegenheden zoals intergemeentelijke samenwerking en samenwerking overheid en bedrijfsleven.
  • Bodemsaneringen: het begeleiden en (risicodragend) uitvoeren van bodemsaneringen. Het afkopen van (+ eventuele sloop) inclusief bijkomende papierwerk.
  • Juridische advisering en ondersteuning onderscheidend door commerciŽle en praktische insteek. Handels- en contractenrecht, ondernemingsrecht; ruimtelijk bestuurs-, milieu-, civielrecht,
  • Ontwerp & ontwikkeling van Groene Leefomgeving. Inrichtingsplannen t.b.v wonen, werken, recreŽren en landschappen zoals Parken, Openbare ruimten, meubilair, (dak)tuinen. Van initiatieffase tot en met gebruik.
  • Door omstandigheden kan er binnen een bedrijf of project behoefte zijn om op korte termijn in te grijpen. U hebt dan iemand (ondernemer) nodig met overzicht en daadkracht die in staat is een project of organisatie in rustiger vaarwater te loodsen.