Planontwikkeling

We zijn een planontwikkelaar met een eigen marktvisie. Wij ontwikkelen voor eigen rekening en risico. De markt staat centraal bij de ontwikkeling van onze projecten. Hierbij worden te verwachten trends en marktontwikkelingen voortijdig onderkend en gedurende de ontwikkeling getoetst.

Huisvesting moet passen in gebruik en in de omgeving. Wij kennen een integrale aanpak in samenhang met planologie, stedenbouw, architectuur, omgeving, milieu, markt en cash-flow.

Vaak gaan wij in een vroegtijdig stadium van het project samenwerkingen aan met regionale (bouw)bedrijven en partners.